نمونه پیامک ولادت امام حسن عسکری (ع) [اس‌ام‌اس تبریک]

امام حسن عسکری (ع) می‌فرمايند:

*

شکفتن بهار در بهاری دل‌انگيزتر

امام حسن عسکری (ع) می فرمايند:

يازدهمين ماه، امام ثانيه‌های سلوک

ولادت امام حسن عسکری (ع) مبارک باد.

«کينه‌توز، ناآرامترينِ مردمان است.»

*

«از جمله تواضع و فروتنی، سلام کردن بر هر کسی است که بر او می‌گذری، و نشستن در پايين مجلس است.»

ولادت امام حسن عسکری (ع) مبارک باد.

امام حسن عسکری (ع) می‌فرمايند:

می‌آيد امروز يازدهمين ستاره

ميلاد يازدهمين حجت خداوند، پيام‌آور آيينه و روشنی، بر رهروان صديقش مبارک باد!

امام حسن عسکری ‌(ع) می‌فرمايند:

آمدی، تو يازدهمين چراغ پرفروغ ولايت باشی.

آينه قبله‌نما يا حسن عسکری (ع)

«هرکه به پايين نشستن در مجلس خشنود باشد، پيوسته خدا و فرشته‌ها بر او رحمت فرستند تا برخيزد.»

سبزترين باغ بهار خدا

نه همين جای تو در سامره تنها باشد

ولی حق حسن العسکری ای آن که قضا

از کثرت طاعت، از اوج خشوع

*

ولادت امام حسن عسکری (ع) مبارک باد.

آن که می‌آيد، شکوه آسمان، عظمت زمين، صداقت ايمان و نجابت آب است.

خورشيد به بر ستاره دارد امشب

آمدی تا شب‌های بی‌ستاره را در ماه غرق کنی

*

آمدی و آينه‌ها، به پابوسی‌ات، آب‌های جهان را به انعکاس برخاستند؛

امام جبين بر‌افروخته از جلای جان

امام حسن عسکری (ع) می‌فرمايند:

*

رخسار امام عسکری پيدا شد

*

دست بيفشانيد و عود بسوزانيد که يازدهمين مسافر بهار، از راه می‌رسد.

امام حسن عسکری (ع) می‌فرمايند:

*

ولادت امام حسن عسکری (ع) مبارک باد.

ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت ولادت یازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت امام حسن عسکری (ع)، گروه آسانک مجموعه‌ای از نمونه پیامک ولادت امام حسن عسکری (ع)  را جهت رفاه حال کاربران آماده کرده است و به شرح زیر تقدیم می‌نماید.

ولادت امام حسن عسکری (ع) مبارک باد.

روشنايی آوردی به شب‌های بی‌ستاره اهالی!

خورشيد سپهر رهبری پيدا شد

حسن است امام عسکری پا تا سر

*

*

«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» به اسم اعظم خدا، از سياهی چشم به سفيدی‌هایش نزديک‌تر است.

*

*

*

سيزدهمين آيه از سوره عترت و سيزدهمين ساقی ميخانه عشق.

روييدن گلی دلرُباتر در گلستان طاها

*

قدم‌هايش را شکوفه باران کنيد!

*

ای ستاره دنباله‌دار! عشق، امروز، در سايبان مهربانی تو منزل می‌کند.

«جدال مکن که ارزشت می‌رود و شوخی مکن که بر تو دلير شوند.»

*

*

*

«قلب احمق در دهان او و دهان حکيم در قلب اوست.»

امام حسن عسکری (ع) می‌فرمايند:

آن ماه که مهر عالم رهبری است

و دست‌های تنها مانده را بگيری و تا خدا بالا بکشی

*

ولادت امام حسن عسکری (ع) مبارک باد.

*

دميدن گلِ حُسن در حُسنی فزون‌تر

قدم بر چشم‌های زمين نهاده‌ای و جهان روشن شد

افروخته ماه پاره دارد امشب

ای گل گل‌زار خدا، يا حسن عسکری (ع)

مجری امر تو و بنده رای تو بود

 

امام حسن عسکری (ع) می‌فرمايند:

پسر فاطمه، نور هدی

«خنده بی‌جا از نادانی است.»

*

ولادت امام حسن عسکری (ع) مبارک باد.

«دوست نادان، مايه رنج است.»

که به دل‌های محبان تو جای تو بود

پاک‌تر از آينه‌ها می‌شود

بر طلعت او شمس و قمر مشتری است

تبريک بگویيد به مهدی کامشب

آمدی تا آفتاب رويت، قبله آفتاب‌گردان‌ها شود.

امام حسن عسکری (ع) می‌فرمايند:

آمد؛ سيزدهمين حلقه از منظومه نور

زهرا حسن دوباره دارد امشب

بهار از نامش شکوفا و عشق از يادش لبريز است!

ميلاد ابا محمد عسکری است

او آمده است؛ تا خورشيد، مبدأ همه آيينه‌ها باشد

صفا آورده‌ای به ماتم‌کده دل دنيا

«خشم و غضب، کليد هر‌گونه شرّ و بدی است.»

*

تبريک به مهدی که به عالم امشب

با تو دل از غصه رها می‌شود

زمين را بياراييد و ثانيه‌ها را در عطر شکوفه‌های عشق بپيچيد؛ هلهله کنيد و پای بکوبيد که اينک، يازدهمين فصل کتاب شيعه با دست‌های سبز مردی از تبار ملکوت‎، ورق می‌خورد.

احياگر فقه جعفری پيدا شد

تو آمدی و کوچه‌های مدينه را باران شکوفه پوشاند؛

*

*