نمونه پیامک شهادت امام حسن عسکری (ع)

*
امام عسکری از دار فانی ديده بسته
گرد ماتم بر رخ امام مهدی نشسته
گشته سامرا دوباره ودای غم
بر پدر صاحب زمان بگرفته ماتم

*
شيعه را خاک غم بر سر می‌بايد و بازار دل،
تا ابد سياه‌پوش و آسمان دين را باران باران و اشک و اشک!

*
«کسی که «پارسايی» خوی او، و «بخشندگی» طبيعت او و «بردباری» خصلت او باشد دوستانش بسيار شوند.»

سالروز پرپر شدن يازدهمين گل بوستان امامت و ولايت، تسليت باد.

*
می‌زند آتش به قلبم سوز داغ عسکری
گيرد امشب اشک من هر دم سراغ عسکری
شد به سن کودکی فرزند دلبندش يتيم
گشت دُرّ اشک مهدی چلچراغ عسکری

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد.

*
از زهر کينه کشتند امام عسگری را
از نو خزان نمودند، گل‌زار حيدری را

شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد.

*
امروز عسکری به جهان ديده بسته است
قلب جهان و قطب زمان دل‌شکسته است
آن حجت خدای، ز بيداد معتمد
پيوند زندگانی‌اش از هم گسسته است

*
وقتی امامی می‌رود، نيمه‌ای از عشق امتش را با خود به خاک می‌برد.

*
آه ای جگرت سوخته از سوز نهانی
دادند تو را زهر در ایام جوانی
جان شد به لبت از ستم دشمن جانی
شد کار محبان ز غمت مرثيه‌خوانی

شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد.

*
فاطمه امشب به سامرا عزا برپا کند
ديده را ياد امام عسکری دريا کند
ای خوش آن چشمی که امشب با امام عصر خود
خون دل جاری به رخ در مرگ آن مولا کند

*
ديده گريان نشود روز جزا در محشر
هر که گريان به جهان بهر عزای تو بود

*
پدری در دم مرگ است و به بالين پسرش
پسری اشک فشان است به حال پدرش
پدری جام شهادت به لبش بوسه زده
پسری سوخته از داغ مصيبت جگرش

شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد.
*
ای که در سن جوانی مثل گل پرپر شدی
کشته راه خدا و دين پيغمبر شدی
با وجود شيعيان بی‌يار و بی‌ياور شدی
بر سرت آمد بلاها با تمام سروری

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد.

شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد.

*
ای در جگر شيعه شررهای غم تو
ای ارث تو از مادر تو عمر کم تو
با آنکه بـوَد عرش به ظلِّ علم تو
خم شد کمر چرخ ز بار الم تو

تحف العقول، ص 487

*
ای يازدهم امام شيعه
ای مفتخر از تو نامِ شيعه
بر سامره و حريمِ پاکت
بر مهدی تو سلامِ شيعه

*
در جوانی رفت از دنيا امام عسکری
شد کوير دل از اين غم شعله‌زا يابن الحسن
اين مصيبت را ز سوز سينه و با اشک و آه
تسليت گویيم امشب بر شما يابن الحسن

*
در عزای امام عسگری آيد ز نای اهل دل
صد فغان همراه با شور و نوا يابن الحسن
آب شد شمع وجودش زآتش زهر ستم
خاک غم بر سر کنم زين ماجرا يابن الحسن

روز تشييع غريبانه تو بر بال فرشته‌ها،
روز رهايی تو از حصار «معتمد»ها.

*
شهادت، عشق است.
فرزند غايبش را سر سلامت بگوييد و باران اشک‌تان را در بی‌شکيبی انتظار، بهانه سازيد.

*
مگر حرمت را بر آسمان هفتم بنا کرده‌اند که اين همه ابر بارانی، بر شانه ما می‌گيرند؟

*
وای از نگاه آقامون با اون چشای خسته
تو سامرا به ضريحِ بی گنبد و گلدسته
ما هم از اين غربت و غم آقا به سوز و سازيم
برا بقيع و سامرا يه روز حرم می‌سازيم

*
امروز عسکری به جهان ديده بسته است
قلب جهان و قطب زمان دل‌شکسته است

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد.

*
در دل صحرای غم‌ها و به دشت سرخ عشق
لاله‌سان شد قلب ما خونين ز داغ عسکری
بس که اندوه فراوان ديد از جور خسان
شد لبالب از می غم‌ها اياغ عسکری

شيعيان بر سر زنيد، شد عزای ديگری
کشته زهر جفا شد امام عسکری
از جفای معتمد، پر ز خونْ دل‌ها شده
در عزای عسکری، سامره غوغا شده

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد.

ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع)، گروه آسانک مجموعه‌ای از نمونه پیامک شهادت امام حسن عسکری (ع) را جهت رفاه حال کاربران آماده کرده است و به شرح زیر تقدیم می‌نماید.

شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد.

 

*
نه همين جای تو در سامره تنها باشد
که به دل‌های محبان تو جای تو بود

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد.

*
آمده بالين بابا گوهرِ دردانه‌ای
بر سر و سينه زند در کنج غربت خانه‌ای
سوخته بال و پرش از غم وليکن ناتوان
دور شمعِ عسکری پر می‌زند پروانه‌ای

*
مثل اجدات شدی مسموم از زهر جفا
شد عزادار تو زهرا و علی و مصطفی
شهر سر من را در ماتمت شد کربلا
مهدی‌ات پوشيده بر تن جامه نيلوفری

تحف العقول، ص 489

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد.

*
شد عزای باب مظلومت بيا يابن الحسن
جان به قربان تو ای صاحب عزا يابن الحسن
امام عسکری مسموم شد از زهر بيداد و ستم
کز غمش سوزد دل اهل ولا يابن الحسن

*
بلبل از دوری گل تا سحر امشب به نواست
يا پسر بر سر بالين پدر نوحه‌گر است

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد.

اما حسن عسکری (ع)
شهادتش تسليت، التماس دعا

*
امشب که زمين و آسمان می‌گريد
از ماتم عسکری جهان می‌گريد
جا دارد اگر شيعه خون گريه کند
چون مهدی صاحب الزمان می‌گريد

*
ای خوش آن چشمی که امشب با امام عصر خود
خون دل جاری به رخ در مرگ آن مولا کند

شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد.

*
امام عسکری (ع):
«دوستی نيکان به نيکان، ثوابست برای نيکان
و دوستی بدان به نيکان، فضيلت است برای نيکان
و دشمنی بدان با نيکان، زينت است برای نيکان،
و دشمنی نيکان با بدان، رسوايی است برای بدان»

*
ای نخل رياض علوی برگ و برت سوخت
از آتش بيداد ز پا تا به سرت سوخت
ای يازدهم اختر پر نور ولايت
خورشيد ز هجر رخ همچون قمرت سوخت

شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد.

*
هشدار که ماتم عظيم است امروز
دل‌ها همه با غصه نديم است امروز
بر صاحب عصر تسليت بايد داد
کان درّ گران‌مايه يتيم است امروز

به شهر سامره جان داده مظلوم
به عالم شرح مظلوميت او
ز عمر کوتهش گرديده معلوم
ببار ای اشک امشب در عزايش
که رفت از اين جهان با قلب مغموم

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد.

*
و امروز، روز توست؛

*
زهرا زند به سينه، دنبال آن جنازه
بعد از مه صفر شد، داغش دوباره تازه

شهادت غريب سامره بر رهپويان حضرتش تسليت باد.

*
ای پاره قلب نبی و زاده زهرا
از آتش زهر ستم و کين جگرت سوخت
از داغ جهان سوزِ تو در دشت محبّت
چون لاله سوزان دل مهدی پسرت سوخت

شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد.

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد.

*
داغ امام عسکری دل‌ها را شکسته
در ماتم بابای خود مهدی نشسته
گرد مصيبت چهره عالم گرفته
زهرا ز داغ لاله‌اش ماتم گرفته

هشتم ربيع الاول، سال‌روز شهادت پدر امام زمان عجل الله فرجه، را خدمت فرزند غايب از نظرشان تسليت عرض می‌نماييم.

شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد.

*
امام حسن عسکری (ع):
«پارساترين مردم کسی است که در هنگام شبهه توقف کند.
عابدترين مردم کسی است که واجبات را انجام دهـد.
زاهدترين مردم کسی است که حرام را ترک نمايد.
کوشنده‌ترين مردم کسی است که گناهان را رها سازد.»

*
ای سراپا روح قرآن، ای وجودت جان پاک
آخر از زهر جفا گرديده قلبت چاک چاک
پيکر نورانی‌ات شد در جوانی زير خاک
ای جمالت مصطفی‌ای، ای جلالت حيدری

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد.

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسليت باد.

شهادت امام عسکری (ع) تسليت باد.

*