مکانیزم ارسال پیام از سامانه تا گوشی و گزارش ارسال

2- و سپس از اپراتور به مخابرات (همراه اول و ایرانسل)

3- و از مخابرات به دکل و آنتن مخابراتی منطقه ی مورد نظر

 

   مکانیزم ارسال پیام:    


مکانیزم ارسال پیام از سامانه تا گوشی و گزارش ارسال


1393/07/05
امکانات سامانه پیامک

توجه نمایید که ساعات 10:30 تا 13 و ساعات 17 الی 19 معمولا ساعات پرترافیک می باشد

پس زمان ارسال،بسته به ترافیک سمت مخابرات می باشد که معمولا در ساعات پرترافیک معمولا زیر 0.5 الی 1 ساعت می باشد

پیامهایی که ارسال می نمایید

4- و سپس به گوشی ارسال می شود

1- از سامانه به اپراتور(3000 و 5000 و …)

زمانیکه رسیده به مخابرات می دهد یعنی اینکه پیام بدرستی از سمت شما تا مرحله ارسال رفته و عملا مخابرات هم ارسال آن به گوشی را انجام داده معمولا در این حالت اکثر موارد به گوشی ها می رسد  ولی بدلیل ترافیک زیاد سمت مخابرات، معمولا اولویت مخابرات در ارسال بوده  و گزارش تحویل را کمتر به مشتری می دهد

در نتیجه پیامهایی که رسیده به مخابرات هستند معمولا مشکل خاصی نداشته و ارسال خواهند شد به لحاظ زمانی هم پیامها در صف مخابرات نوبت دهی می شوند و بترتیب نوبت، ارسال خواهند شد.