مسدود بودن کامل سامانه در زمان انتخابات

مشتری گرامی
با سلام
احتراما" به استحضار می رساند ارسال پيامك از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد ۵ شنبه ششم اسفند لغايت ساعت۲۴ روز جمعه هفتم اسفند از سمت اپراتور امکان پذیر نبوده و سرويس های اين شركت از دسترس خارج می گردند.
با تجديد احترام