فعال سازی مجدد اپراتور 3000

با تشکر
امکانات سامانه پیامک

کاربر گرامی،

احتراما به استحضار می رسانیم  ارسال پیامک از طریق اپراتور 3000 فعال شده است. لذا کاربرانی که شماره موقت دریافت کرده بودند هر چه سریعتر نسبت به تغییر شماره سرویس های خود به حالت قبل اقدام نمایند.


فعال سازی مجدد اپراتور 3000


1401/07/24