شرایط جدید خدماتی سازی خطوط برای اپراتور 3000

امکانات سامانه پیامک


شرایط جدید خدماتی سازی خطوط برای اپراتور 3000


1395/08/12

با توجه به اعلام شرایط جدید خدماتی سازی خطوط از سمت اپراتور 3000 ، کاربرانی که دارای شماره اختصاصی 3000 می باشند،می توانند با توجه به شرایط اعلام شده اقدام به خدماتی سازی خطوط نمایند.

ورود به صفحه فعال سازی قابلیت ارسال به لیست سیاه