شرایط جدید خدماتی سازی خطوط برای اپراتور 3000


شرایط جدید خدماتی سازی خطوط برای اپراتور 3000


1395/08/12با توجه به اعلام شرایط جدید خدماتی سازی خطوط از سمت اپراتور 3000 ، کاربرانی که دارای شماره اختصاصی 3000 می باشند،می توانند با توجه به شرایط اعلام شده اقدام به خدماتی سازی خطوط نمایند.


امکانات سامانه پیامک

ورود به صفحه فعال سازی قابلیت ارسال به لیست سیاه