تغییر تعرفه ارسال پیامک از به شماره های ایرانسل و رایتل

همراه اول : 140 ريال (140 * 1)

ایرانسل : 168 ريال (140 * 1.2)
امکانات سامانه پیامک

با سلام ،


تغییر تعرفه ارسال پیامک از به شماره های ایرانسل و رایتل


1398/11/22

رایتل و سایر اپراتور ها : 280 ريال (140 * 2)

در صورتی که تعرفه ارسال پیامک شما برابر با 140 ريال باشد تعرفه ارسال پیامک 1 بخشی برای اپراتورهای مختلف به شرح زیر می باشد

احتراما به استحضار می رسانیم با توجه تغییر سیاست های جدید اپراتورهای ارسال کننده پیامک ، زین پس تعرفه ارسال پیامک به شمارهای همراه اول با ضریت 1 و شماره های ایرانسل با ضریت 1.2 و سایر اپراتور های با ضریب 2 محاسبه می گردد. بطور مثال :