بررسی و شناخت انواع تیپ‎های شخصیتی | allescape

اولویت‌های خود را به دقت انتخاب می‌کند و قبل از شروع به کار جدید اقدامات لازم را انجام می‌دهد. دوست دارد به نهاد و مؤسسه‌ای که برایش کار می‌کند احترام بگذارد. از دیگران نمی‌خواهد کاری را که خودش می‌تواند بکند انجام بدهند. دوست دارد که برای انجام دادن کارش دستورالعمل‌های صریح و روشن وجود داشته باشد.

به جزئیات توجه زیادی دارند

رمز موفقیت یك ENTP اولویت بندی، توجه، پیگیری و پایبندی به تعهدات دیگران است. کاری را انجام دهد که از نظمی منطقی برخوردار بوده و از معیارها و استانداردهای منصفانه استفاده کند. این امکان را داشته باشد که موقعیتهای مختلفی را تجربه کند که پر از لذت و تفریح و هیجان باشد. فرصت دست زدن به اقدامات خلاق را داشته باشد و راه حلهای بدیع و مبتکرانه برای مسائل پیدا کند. بی صبری در مقابل افرادی که صلاحیتهای آنان را زیر سوال می برند.

شخصیت ESTP

آنان از اینکه زندگی را برای دیگران آسان تر و رضایت بخش تر کنند، لذت می برند. جذابیت مشاغل مراقبتهای درمانی و بهداشتی برای ESFJها این است که آنها می توانند مستقیما با دیگران در تماس باشند. ESFJها، خواه در نقش پزشک و پرستار باشند یا کارهای مشابه دیگر را انجام دهند، از اینکه از مهارتهای خود برای کمک به دیگران استفاده کنند لذت می برند. آنان دوست دارند که زندگی مردم را راحت تر کنند و از شدت تألمات آنها بکاهند.

گفتگوهای کوتاه مودبانه در مورد مسائل بی اهمیت، به شدت حوصله شما را سر می برد

به جزئیات روزمره توجه کرده و بر رسیدن به نتایج در کاراترین روش ممکن تمرکز دارند. ESTJها از اینکه مسؤولیتی داشته باشند و همه چیز را در کنترل خود داشته باشند لذت می برند. به سرعت اقدام به پیاده سازی تصمیمات کرده و افراد و پروژه ها را برای انجام کارها سازماندهی اتاق فرار کرج می کنند. در طی روز با اشخاص مختلفی همکاری کند که مانند او شور و اشتیاق دارند. می توانند به خوبی به دیگران انگیزه بدهند تا تصمیم گیرند و کار گروهی را تقویت کنند. برای آنها تنها ماندن یا کاری صورت ندادن دشوار است.

  • دوست دارند با اشخاص مستقل و نتیجه گرا کار کنند، کسانی که نیاز چندانی به سرپرستی مستقیم نداشته باشند.
  • اگر آنها گهگاه از سرعت خود بکاهند فرصتی پیدا می کنند که تمامی اطلاعات مربوطه را به دست آورند و به جنبه های عملی کاری که می کنند توجه نمایند.
  • برای این که بتوانید شرایط احساسی فرد دیگری را حس کنید، اولین سوالی که از خود می پرسید این است که «اگر من بودم چه احساسی می داشتم؟».
  • بیش از اندازه به مادیات برای رسیدن به خوشبختی بها ندهید.
  • اغلب در عجله و شتاب هستند و با کندی جریانات کار، صبر و قرارشان را از دست می دهند.
  • میان رسیدن به خواسته های خود و کمک به دیگران برای رسیدن به خواسته هایشان در تضاد هستند.

اگر بداند انجام دادن کاری چه مدت طول می‌کشد، می‌تواند برایش تولید مشکل کند. تیپ ESFJآگاه و هوشیار است و سازمان‌یافته کارش را انجام می‌دهد. او دوست دارد کارش برنامه‌ریزی شده و به حالت روزمره درآید. به جزئیات بها می‌دهد و دقت می‌کند همه چیز با کارائی بالا انجام شود.

بررسی و شناخت انواع تیپ‎های شخصیتی | allescape