امکان مشاهده ریز تراکنش های مالی

امکانات سامانه پیامک


امکان مشاهده ریز تراکنش های مالی


1394/05/04

کاربر گرامی، زین پس میتوانید از منوی اطلاعات مالی بخش مشاهده ریز تراکنش های مالی، کلیه تراکنش های مالی مربوط به حساب کاربری خود را مشاهده نمایید. با تشکر