افزایش تعرفه و عوارض ارسال پیامک

لازم به ذکر است که تعرفه های ارسال پیامک نیز با افزایش روبرو خواهند بود ، ارسال پیامک به اپراتور های ایرانسل و رایتل با ضرایب جدید 2.2 ارسال خواهند شد.

مشتری گرامی

با سلام،

احتراماً به استحضار می رساند، طبق بند ی تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ ، عوارض ارسال هر پیامک ۳۰ ریال می باشد. همچنین ارسال پیامک از طریق خطوط 3000 با ضریب 1.2 محاسبه خواهد شد.


افزایش تعرفه و عوارض ارسال پیامک


1400/12/29با تشکر از همراهی شما


امکانات سامانه پیامک