ارسال مدارک و اصلاح اطلاعات ناقص

نکته : به منظور فعال سازی شماره های 3000، لزوما باید شماره همراه اول در سامانه ثبت گردد !

1- مشخصات کاربری  2- ارائه مدارک شناسایی 3- شماره تماسها و ادرس و …

***برای ارسال مدارک و یا ویرایش اطلاعات ،در منو از بخش “اطلاعات شخصی”  اقدام نمایید

مشترک گرامی پیرو اعلامیه مخابرات، , ضرب العجل اپراتورها آخرین مهلت تکمیل، تصحیح و ارسال مشخصات دارندگان شماره اختصاصی تا تاریخ 15 بهمن 93  تمدید گردیده  و پس از آن سرشماره فاقد اطلاعات،مستقیما ازسوی اپراتور قطع خواهد شد
امکانات سامانه پیامک


ارسال مدارک و اصلاح اطلاعات ناقص


1393/11/14