اختلال در ارسال پیامک از کلیه اپراتورها


اختلال در ارسال پیامک از کلیه اپراتورها


1401/09/17از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم


امکانات سامانه پیامک

احتراما به استحضار می رسانیم که تا اطلاع ثانوی ارسال پیامک ازکلیه اپراتورها با اختلال همراه خواهد بود. 

کاربر گرامی سلام،